Ga naar hoofdinhoud

Diensten

Onze diensten

Aankoopkeuring

Als u een huis koopt, wilt u geen verrassingen tegenkomen. Een bouwkundige aankoopkeuring van Q-keur kan een misstap voorkomen.

Verkoopkeuring

Met een bouwtechnische verkoopkeuring geeft u potentiële kopers goed inzicht in de staat van de woning.

Deelinspecties

Q-keur verzorgt ook deelinspecties. Hierbij inspecteren en beoordelen wij een specifiek onderdeel van uw woning.

Meeloopkeuring

Normaal gesproken ontvangt u na een bouwkundige keuring een volledig met foto’s geïllustreerde rapportage.

Over ons

Wie zijn wij?

Maak kennis met het enthousiaste team van Q-keur. Stuk voor stuk bevlogen professionals met een scherpe blik op jouw vastgoed.

Q-keur: Objectief & onafhankelijk

Q-keur

Objectief & onafhankelijk

Wij kijken objectief naar jouw woning en zijn niet afhankelijk van andere partijen, zodat je altijd weet waar je aan toe bent.

Heldere & snelle rapportages

Wij stellen snel makkelijk te begrijpen rapportages op, zodat je weet wat je koopt en kunt verwachten.

Lokale deskundige keurders

Wij hebben kennis van zaken van de huizen hier in de buurt, zo kunnen we jou een perfect beeld te geven van het huis.

Neemt de tijd voor u tijdens de keuring

Wij vinden duidelijke communicatie belangrijk en nemen de tijd om je mee te nemen in het proces tijdens de keuring.

Meest gestelde vragen

Een bouwtechnische keuring geeft een gedetailleerd beeld van de eventuele problemen en gebreken die uw nieuw huis verbergt. Met een bouwkundige keuring kunt u vermijden dat u na de aankoop verrast wordt door bouwkundige gebreken. En eventuele onvoorziene kosten. Ook voldoet u aan de wettelijke verplichting (onderzoeksplicht) om informatie in te winnen over eventuele gebreken of tekortkomingen van uw aan te kopen koopwoning.

Wij verrichten onder andere inspecties en controles op de volgende onderdelen van een woning:
* Vloeren, tevens indien mogelijk; onderkant begane grondvloer en leidingwerk, zoals riolerings-, gas-. water- en elektriciteitsleidingen. Kruipruimte dient goed en veilig toegankelijk te zijn, ter beoordeling inspecteur (bv. geen water, asbest etc. aanwezig en een minimale kruiphoogte van 50-60 cm).
* Platte en hellende daken, goten en dakkapellen. De inspecteurs hebben een ladder die maximaal 4 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen niet veilig bereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van een spiegel of camera op lange stok en/of zoomlens
* Algemene constructie
* Kozijnen, draaiende delen en gevelbekleding
* Schilderwerken
* Metsel- en voegwerken
* Badkamer, keuken en toiletruimte(s);
* Installaties (visueel).

Ja, een aantal vragen is altijd mogelijk. Indien dit in het redelijke blijft zullen hier geen extra kosten voor gerekend worden.  Indien u het prettig vindt om naast de bouwkundige inspectie uitgebreid met de inspecteur te overleggen over bijvoorbeeld de mogelijkheden van verbouwen, kan dit ook. Wij verzoeken u dit van te voren aan te geven,  in verband met de tijdsplanning. Wij rekenen voor het aanvullend advies € 25,-incl. BTW  per kwartier extra.

Indien het (plat) dak veilig bereikbaar is gaan wij het dak op. De inspecteurs hebben een ladder die maximaal 4 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, dan gebruiken we zo mogelijk een spiegel of camera op een lange stok. Indien veilig toegankelijk, dan inspecteren wij de kruipruimte. Dat betekent: een kruiphoogte van minimaal 50-60 cm en geen water in de kruipruimte.

Ja, wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en zijn hiermee verzekerd voor een eventueel niet correct of deugdelijk uitgevoerd onderzoek dan wel rapportage. De schade dient echter wel hoger te zijn dan € 1.200,-

Nee, dat is niet noodzakelijk. Maar het is vaak wel handig. U krijgt een mondelinge toelichting op onze constateringen en wij geven u mondeling alvast tips voor herstel of onderhoud. Uiteraard bent u dan direct in de gelegenheid om vragen te stellen. Dit geldt ook voor eventuele verbouwplannen.

De tijd varieert nogal van huis tot huis. Als een huis in goede conditie is en er weinig gebreken zijn is het mogelijk de bouwtechnische keuring binnen 1 uur af te ronden. Indien er meer gebreken zijn en/of een huis is groter dan kan de tijd oplopen tot meer dan 2 uur. Bij ons krijgt u echter wel een vast tarief, dus geen toeslag wanneer het tegenzit.

Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden werkt de inspecteur de rapportage uit, hier is hij minstens ook nog 2,5 uur mee bezig.

Een bouwkundige inspectie vereist alle aandacht van de inspecteur en geeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Soms zijn de te inspecteren ruimten klein. Het is daarom niet wenselijk om met te veel personen aanwezig te zijn. Bovendien vinden verkopers dit niet altijd prettig (denk aan: thuiswerken en/of aanwezige kleine kinderen etc). Wij willen het aantal aanwezige personen daarom beperken tot de koper(s) en hun makelaar.

Indien u de woning aan meer mensen wilt laten zien, dan adviseren wij u een separate afspraak te maken met de verkoopmakelaar of verkopers.

Betaling in principe alleen via IDEAL. Zodra de bouwkundige rapportage gereed ontvangt u van ons een mail met het verzoek te betalen met IDEAL, de rapportage kunt u daarna direct downloaden.

Normaliter niet. In feite wordt de woning aangeboden zoals deze er bij staat. Een bouwkundig rapport geeft u o.a. inzage in de gebreken en de directe herstelkosten en de herstelkosten op termijn.

Het is vaak wel zo dat in een (voorlopig) koopcontract wordt vastgelegd dat uit de bouwkundige keuring de eventuele constructieve gebreken of achterstallig onderhoud niet boven een overeengekomen bedrag mag komen. Is dit wel het geval, dan heeft u het recht om te ontbinden of eventueel weer opnieuw in onderhandeling te gaan.

Normaliter niet. In feite wordt de woning aangeboden zoals deze er bij staat. Een bouwkundig rapport geeft u o.a. inzage in de gebreken en de directe herstelkosten en de herstelkosten op termijn.

Wel is het dikwijls zo dat in een (voorlopig) koopcontract wordt vastgelegd dat uit de bouwkundige keuring de eventuele constructieve gebreken of achterstallig onderhoud niet boven een overeengekomen bedrag mag komen. Is dit wel het geval dan heeft u het recht om te ontbinden of eventueel weer opnieuw in onderhandeling te gaan.

Back To Top