Werkwijze

Als de bouwkundige keuring is ingepland, ontvangt u een opdrachtbevestiging met onze algemene voorwaarden. Nadat u deze (digitaal) accordeert, is de afspraak definitief.

Tijdens de keuring bekijken we de woning van nok tot kruipruimte. Hierbij wordt gelet op eventuele bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen en de staat van onderhoud. Indien veilig bereikbaar, inspecteren wij ook de platte daken en kruipruimten. Voor daken heeft de inspecteur een ladder beschikbaar die vijf meter overbrugt. Voor kruipruimten is een minimale kruiphoogte van ca. 50 cm vereist. Wij betreden geen onveilige kruipruimten waarin bijvoorbeeld een laag water staat, of asbest aanwezig is. Deze inspecteren wij vanuit het vloerluik.

De keuring neemt afhankelijk van de grootte van de woning tussen de 1 tot 1,5 uur in beslag. Een deel van van de bevindingen wordt (vaak) tijdens de keuring al geregistreerd op een I-pad. De uitwerken van de rapportage gebeurt op een andere locatie. 

Als de rapportage gereed is, ontvangt u een mail met een iDeal-betaalverzoek. Na de betaling, kunt u de rapportage direct downloaden.