Disclaimer & privacy

Inhoud website

  • Informatie op deze site mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm, online of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Q-keur; 

  • U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie en prijzen op deze site. Dit i.v.m. eventuele wijzigingen of tikfouten. De juiste informatie is altijd opvraagbaar bij Q-keur;

  • Orderopgave via internet wordt z.s.m. behandeld. Q-keur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevolgen die optreden als gevolg van een (technische) storing, bij Q-keur of op internet. Of problemen met verzenden en/of ontvangen van e-mail. Als u binnen 24 uur geen reactie ontvangt, neem dan contact op met ons kantoor;

  • Het auteursrecht van het design en ontwerp van deze website ligt volledig bij Dima Support. Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen/gekopieerd. Zie www.dimasupport.nl.


Privacyverklaring Q-keur
Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018. De bescherming van uw privacy- en persoonsgegevens, en het door u in ons gestelde vertrouwen, is voor ons van groot belang. In deze Verklaring leest u welk informatiebeleid we hanteren. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen/ aan te vullen met extra informatie. De eventuele wijzigingen publiceren wij direct op onze site. Bekijk dus altijd online de actuele versie van deze privacyverklaring.


Het verzamelen van persoonsgegevens
U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoons- en contactgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Bijvoorbeeld als u met ons communiceert, als u een opdracht plaatst, informatie wenst, als u zaken met ons doet of solliciteert. Ook kunnen we via andere bronnen informatie ontvangen die betrekking heeft op u, bijvoorbeeld via aan- of verkoopmakelaars. Als we dat doen, vragen we de desbetreffende partijen te garanderen dat de informatie op een wettige manier is verkregen. En dat wij het recht hebben deze informatie te verwerven en te gebruiken. De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kunnen we samenvoegen om de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren. Dit doen we ook om onze contacten met u mogelijk te maken en beter op u af te stemmen.

In incidentele gevallen kan het mogelijk zijn dat uw gegevens via het klantendossier niet toegankelijk zijn. Als u in zo'n geval een kopie wilt hebben van de bij ons geregistreerde gegevens. Of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met Q-keur. Voordat wij u eventuele gegevens kunnen doorgeven of onjuistheden kunnen corrigeren, vragen wij u een bevestiging van uw identiteit. Of andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek.

Welke gegevens verwerken wij van u
In het kader van uw opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:    
- voor- en achternaam
- adresgegevens eventueel postadres
- telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)


Gebruik van persoonsgegevens
In de volgende alinea's beschrijven we op welke manier Q-keur uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw opdracht
Als u een product of service bij Q-keur aanvraagt of wanneer u teruggebeld wil worden, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Ook worden uw gegevens gebruikt voor de facturatie en administratieve afhandeling van uw opdracht.

Personaliseren van de opdracht met uw gegevens
De informatie die we van u verzamelen, registreren we bij uw opdracht in ons agenda- en rapportagesysteem. Als de afspraak voor uw opdracht definitief is, ontvangt u van ons een e-mail met een link naar onze algemene voorwaarden én uw persoonlijke klantendossier. Via deze link ziet u welke gegevens wij van u opslaan in onze systemen. Deze gegevens worden ook weergegeven in de uiteindelijk rapportage waarvoor u ons opdracht geeft. We verzamelen uw gegevens/informatie om contact met u te kunnen maken en de opdracht uit te voeren en voor u te administreren in uw klantendossier.

Gebruik van ons klantdossier
Ons softwareproduct is uitgerust met een techniek die het voor Q-keur mogelijk maakt om informatie over het gebruik van het klantendossier te verzamelen. Zo stelt deze techniek bijvoorbeeld vast of u onze opdrachtbevestiging heeft geopend en of u op een bepaalde link (algemene voorwaarden) heeft geklikt. Door deze informatie vast te leggen, kunnen we uw ervaring met ons persoonlijker, efficiënter maken en het klantendossier waar nodig verbeteren. 

Het bieden van ondersteuning
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons afneemt.

Sollicitaties
Als u bij Q-keur solliciteert, of als u reageert op een vacature op onze website, dan verstrekt u ons vaak persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld een cv. Wij gebruiken die informatie om de sollicitatieprocedure uit te voeren en voor de communicatie daarover met u. Wij verwerken deze informatie discreet en stellen deze nimmer beschikbaar aan derden. Als u niet wil dat we deze informatie bewaren, laat het ons dan weten. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Q-keur verstrekt uw gegevens uitsluitend met uw toestemming aan derden. Dat zijn dan betrokkenen bij de opdracht (zoals aankopend- of verkopend makelaar). Uiteraard alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/opdracht met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of bevel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur ons in dit geval een verzoek per e-mail: info@qkeur.nl.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
De bescherming van uw gegevens tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik en openbaarmaking is voor ons van groot belang. Hiervoor implementeert Q-keur (naar redelijkheid) fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op.

Cookies
Q-keur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaarduur van uw (persoons-)gegevens
We bewaren en gebruiken uw persoons- en registratiegegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. En bovendien voor het oplossen van eventuele geschillen en ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. De rapportages hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. Gedurende die periode, kunt u via de dossierlink uw gegevens inzien. Ook is het zowel voor u als voor ons, mogelijk om bij vragen en/of problemen de rapportage digitaal op te halen. Zo kunnen wij u ook verder helpen mocht dat nodig zijn. Uw klantendossier blijft voor ons 2 jaar toegankelijk. De opgeslagen rapportage, wordt regelmatig ingezien als er naburige panden worden gekeurd. Dit ter vergelijk. Na 2 jaar worden uw persoonlijke gegevens uit het rapport en klantendossier verwijderd. Het rapportage zelf blijft voor ons beschikbaar zonder uw persoonlijke gegevens. Als u bezwaar heeft tegen het bewaren van uw gegevens, laat het ons dan weten. Wij slaan het rapport dan anoniem op in ons systeem. Uw NAW gegevens worden door ons alléén gebruikt ten behoeve van de opdracht die u ons heeft verstrekt en zullen niet door ons gedeeld worden met andere partijen, noch worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens?
Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op: 
Tel: 085 - 273 64 29
E-mail: info@qkeur.nl
Adres: Boteyken 325 - 3454 PD  De Meern