MeerJarenOnderhoudsPlanning

Bent u of wordt u eigenaar van een woning dat onderdeel maakt van een groter complex? Bent u lid van een Vereniging van Eigenaars, ofwel VvE? Dan is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele complex. Q-keur helpt u graag met het opstellen van een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) en adviseert welke onderdelen er jaarlijks moeten worden opgepakt.

 

Bouwkundige keuring + MJOP

Tegenwoordig wordt er door de banken/geldverstrekkers bij de aankoop van een woning die onderdeel uitmaakt van een VvE, een MJOP van het gehele complex gevraagd.

Q-keur heeft om aan deze vraag te voldoen een speciaal rapport ontwikkeld waarbij de desbetreffende woning in zijn geheel bouwkundig wordt gekeurd inclusief een Quick scan (MJOP) van het complex.